Ustalanie zapotrzebowania na gotówkę w przypadku rozwoju firmy, zmiany polityki handlowej, itp.

Planujecie Państwo rozwój biznesu...?? Nowe rynki zbytu, nowe punkty handlowe, nowe zakłady produkcyjne, itp. …?? Ile będzie na to potrzeba dodatkowej gotówki…?? Ile gotówki na sfinansowanie nowych inwestycji, a ile na zwykłą działalność obrotową do prowadzenia biznesu na większą skalę…?? Jeśli zadajecie sobie Państwo te pytania to proszę czytać dalej

Zapewne celem większość przedsiębiorców jest rozwój ich biznesu, tj. zwiększanie obrotów, zdobywanie nowych rynków, otwieranie nowych zakładów, nowych punktów handlowych, itp.

Największym błędem przy takich planach rozwojowych jest zapominanie o równoległym planowaniu zapotrzebowania na środki finansowe. Nie chodzi tu tylko o gotówkę na inwestycję, ale również zwykłe środki obrotowe do prowadzenia biznesu na większą skalę. Boleśnie przekonało się o tym wielu przedsiębiorców, którzy paradoksalnie stali się ofiarą własnego sukcesu.

Większa sprzedaż to bowiem nie tylko większe obroty, ale również większe środki zamrożone w zapasach, środki zamrożone w należnościach o odbiorców, itd.. Konieczne jest więc powiększenie „poduszki” finansowej potrzebnej na sfinansowanie zwiększonych obrotów. Kluczowe jest określenie w jakim stopniu należy zwiększyć linię kredytową oraz inne źródła finansowania – tak aby ta poduszka nie okazała się zbyt mała i aby firma nie wpadła w problemy z wypłacalnością. Jednocześnie nie ma sensu aby ta poduszka była zbyt duża, gdyż naraża to firmę na niepotrzebne koszty.

Rozważacie Państwo zmianę terminów płatności dla Waszych klientów…??

Jeśli tak to również powinniście monitorować zapotrzebowania na gotówkę. Dla przykładu jeśli zamierzacie Państwo wydłużyć terminy płatności dla Waszych klientów lub po prostu obawiacie się, że część z nich nie będzie płacić w terminie to kluczowe jest określenie o ile powinniście powiększyć swoją linię kredytową lub zapewnić inne instrumenty finansowe gwarantujące bezpieczeństwo finansowania biznesu.

Będzie tak również w przypadku każdej istotnej zmiany procesów biznesowych, np. skrócenia lub wydłużenia procesu produkcyjnego, procesu sprzedaży, itp. Każda zmiana długości zamrożenia gotówki w zapasach to również konieczność zmiany zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne.

<< Powrót do oferty