Prognozowanie przepływów pieniężnych oraz zapotrzebowania na gotówkę

Czy będzie gotówka na uregulowanie zobowiązań za tydzień, za miesiąc, za kwartał…?? Czy potrzebuję zwiększyć linię kredytową… , a jeśli tak to kiedy i o ile…?? W realiach biznesowych proste pytania, na które jedna ciężko uzyskać równie prostą i konkretną odpowiedź… Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest prognozowanie przepływów cash flow…

Każdy przedsiębiorca aby nie popaść w tarapaty finansowe musi wiedzieć kiedy może spodziewać się wpływów gotówki od swoich klientów oraz ile i na kiedy potrzebuje gotówki aby uregulować swoje zobowiązania do dostawców, pracowników, urzędów, itp.

To najbardziej elementarne, ale jednocześnie często bardzo trudne pytania, na które ciężko uzyskać konkretna odpowiedź. W konsekwencji przedsiębiorcy albo muszą się zdać na intuicje, albo na uproszczone i pracochłonne analizy księgowości…

Dlatego też oferujemy wsparcie w wypracowaniu specjalnego sposobu raportowania przyszłych wpływów oraz wydatków, które pozwoli Państwu łatwiej zarządzać finansami firmy.

Mamy tu na myśli prognozowanie cash flow, tj. prognozowanie przyszłych wpływów i wydatków w poszczególnych przedziałach czasowych (7, 14, 21, 30, 45 dni itd.).

Pozwoli to Państwu określić kiedy i w jakiej wysokości możecie się Państwo spodziewać wpływów oraz wydatków gotówki. Tym samy będziecie w stanie ocenić czy prognozowane w poszczególnych przedziałach czasu wpływy gotówki będą wystarczające na pokrycie Waszych zobowiązań wobec dostawców, pracowników, US, ZUS, itp.

Pozwoli to Państwu z wyprzedzeniem przewidzieć ewentualne problemy z płynnością, a tym samym podjąć działania zaradcze (faktoring, kredyt rewolwingowy, przesunięcie w czasie mniej pilnych zobowiązań, itp.).

Oczywiście system ten uwzględni, że w realiach biznesu nie zawsze Wasi klienci płacą Wam zgodnie z ustalonym terminem płatności. Takie raportowanie będzie więc uwzględniało różne warianty, tj. zarówno warianty optymistyczne, że wszyscy płacą na czas, jak również bardziej realne warianty, że część odbiorców spóźnia się z regulowaniem swoich zobowiązań. Pozwoli to Państwu na ocenę Waszej płynności finansowej w różnych scenariuszach.

<< Powrót do oferty