Audyt procesów biznesowych

Zapewne Państwa celem jest aby Wasza firma była jak najbardziej efektywna. Na efektywność firmy jako całości składa się efektywność poszczególnych procesów biznesowych… Czy warto monitorować tą efektywność…?? My uważamy, że tak…

Zachęcamy Państwa do zweryfikowania czy poszczególne procesy biznesowe w Państwa firmie zorganizowane są w optymalny sposób i co ewentualnie można poprawić.

Taki przegląd można, a nawet trzeba robić przede wszystkim we własnym zakresie. Nikt bowiem nie zna Państwa firmy tak dobrze jak Wy.

Niemniej ma to też swoje ograniczenia. Pracownicy, którzy od lat robią coś w pewien utarty sposób ulegają naturalnej rutynie i wpadają w pewną pułapkę. Pułapką tą jest przeświadczenie, że jest to jedyny i optymalny sposób.

Tymczasem warto niekiedy pozwolić spojrzeć na przebieg procesów komuś spoza przedsiębiorstwa. Wbrew pozorom czasem stojąc z boku więcej widać niż gdy jest się w danej firmie od lat. Tym bardziej gdy tacy audytorzy mają doświadczenia z innych firm i są w stanie podpowiedzieć pewne sprawdzone rozwiązania.

<< Powrót do oferty